⇄ Van toepassing op: bankieren, betalingen, afpunten, facturatie, integraties, account


  1. Navigeer naar Bankieren > Bankrekeningen en klik op Nieuwe bankrekening
  2. Vul het rekeningnummer en optioneel de naam van de gemachtigde rekeninghouder in. Indien dit een bankrekening is die u wenst weer te geven op de verkoopfacturen, selecteer Gebruiken bij facturatie.
  3. Klik op Opslaan