⇄ Van toepassing op: bankieren, betalingen, afpunten, facturatie, integraties, account


  1. Navigeer naar Bankieren > Bankrekeningen en klik op Nieuwe bankrekening
  2. Vul het rekeningnummer en optioneel de naam van de gemachtigde rekeninghouder in. Indien dit een bankrekening is die u wenst te gebruiken voor facturatie, selecteer Gebruiken bij facturatie.
  3. Klik op Opslaan

Lees meer

Facturen afpunten 

Aankoopfacturen betalen addlink 

Banktransacties raadplegen addlink