⇄ Van toepassing op: facturatie, afpunten, bankieren, betalingen, financiën


  1. Navigeer naar de banktransactie die je wenst af te punten via Bankieren > Transacties.
    Let op: de banktransacties zijn enkel beschikbaar wanneer er een bankrekening via Ponto gekoppeld is aan jouw account.
  2. Selecteer de transactie en klik op Afpunten.
  3. Selecteer de aan- of verkoopfactuur die je wenst af te punten en klik op Bevestigen.