⇄ Van toepassing op: bundels, producten, diensten, offertes, facturatie


  1. Navigeer naar Producten & Diensten > Bundels en klik op Nieuwe bundel.
  2. Voer de naam & beschrijving van de bundel (Wat is een bundel?) in.
  3. BUNDEL INHOUD

    Om de inhoud van een bundel in te stellen, zoek en selecteer je een bestaand product en/of dienst in een regel of voeg je een nieuw product of een nieuwe dienst toe. Selecteer optioneel de hoeveelheid van elke regel dat je standaard wilt gebruiken.


Wanneer je in een document (bv. offertes, facturen, ...) een bundel selecteert, wordt het totaal hiervan automatisch berekend. Bovendien gebeurt deze berekening op basis van de laatst opgeslagen prijzen van de producten en/of diensten in de bundel. Zo gebruik je steeds de meest recente prijzen op je offertes en facturen!