⇄ Van toepassing op: facturatie, offertes, instellingen


Presets (Wat is een preset?) worden rechtstreeks beheerd in de tekstvelden waar ze kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld in voetnoten en bij het versturen van documenten.

  1. Navigeer naar het tekstveld waar je je presets wilt beheren.
  2. Heb je nog geen presets ingesteld? Vul dan, in het tekstveld, de tekst in die je wenst op te slaan als preset en klik op Opslaan als preset. Geef de preset een duidelijke titel en klik op Opslaan.
    - of -
    Klik op Kies preset en Preset toevoegen. Geef de preset een duidelijke titel, vul de tekst in en klik op Opslaan.
  3. Heb je al een (of meerdere) preset(s) die je wilt aanpassen? Klik dan op Kies preset waarna je een overzicht krijgt van alle beschikbare presets. Hier kan je je bestaande presets aanpassen, verwijderen en/of nieuwe presets toevoegen.
  4. Selecteer een (of meerdere) preset(s) die je wilt invoeren in het tekstveld. Indien je meerdere presets wilt invoeren, selecteer de presets in de juiste volgorde (zodat ze in de juiste volgorde worden ingevoerd) en klik op Bevestigen.